Barion Pixel

Členské soubory

Abecední seznam členských souborů Hanáckého folklorního spolku

soubory (Hanácký folklorní spolek)

Folklorní soubor Haná, Přerov

www.hanaprerov.cz / Facebook

hana prerov2 (Hanácký folklorní spolek)

Působíme od roku 1967 a od samého počátku se věnujeme hanáckému tanci a hudbě. Vystupujeme v Přerově a jeho blízkém i vzdáleném okolí. Účastníme se rozličných festivalů a přehlídek a občas vyrážíme i do zahraničí. Každoročně pořádáme v Přerově festival V zámku a podzámčí.


Folklorní soubor Haná, Velká Bystřice

souborhana (Hanácký folklorní spolek)

www.souborhana.cz / Facebook

Haná Velká Bystřice zastřešuje folklorní soubory Haná, Str.Haná, Mladá Haná a dětské soubory Krušpánek a Čekanka. Působí ve Velké Bystřici od roku 1976. Zpracovává a představuje divákům lidové tance, písně a zvyky z regionů Haná a také z Lipenského Záhoří, kraje v podhůří Hostýnských vrchů.


Dětský folklorní soubor Čekanka, Velká Bystřice

www.souborhana.cz / Facebook

cekanka (Hanácký folklorní spolek)

Folklorní přípravka pracuje od r. 2004 a je součástí souboru Haná Velká Bystřice. Děti ve věku 5 až 8 let v Čekance pobývají většinou 2 až 3 roky, během kterých se učí hanácké písničky, říkadla a tanečky, poté postupují do souboru Krušpánek.


Krušpánek, Velká Bystřice

www.souborhana.cz / Facebook


Hanáci – spolek rodáků a přátel Hané, Praha

hanaci2 (Hanácký folklorní spolek)

www.hanaci.cz / Facebook

Pražské spolek Hanáku kapiroje zvek noset lidové kroj ve svátke, štodyroje hanácky tanečke a rozomi se samo sebó taky jich všelijak michá a spojoje, bévá na lidovéch slavnosťách v Praze, okolo ni, a negde taky na Hané.


Folklorní soubor Hanáci, Hulín

hulin (Hanácký folklorní spolek)

www.kkhulin.cz/folklorni-soubor-hanaci-z-hulina

V únoru 2014 jsme v Hulíně začali připravovat Hanácké právo a v souvislosti s tím se hanáckou besedu přiučilo dalších několik párů. K Hanáckému právu bylo v Hulíně připraveno 19 párů, které hanáckou besedu uměly. Po Hanáckém právu zavládlo ve skupině tanečníků nadšení pro hanáckou činnost a rozhodli jsme se ustanovit folklórní soubor. Čekají nás tak jistě mnohé zajímavé zážitky s naší hanáckou tradicí a kulturou.


Hanácká mozeka, Litovel

www.hanackamozeka.cz / Facebook

hanacka mozeka (Hanácký folklorní spolek)

Hanácká mozeka Litovel je cimbálová muzika, která se od svého vzniku
(r. 2001) zaměřuje na písně a taneční pásma z oblasti Hané – rovinatého a úrodného kraje na střední Moravě. Tvoří ji muzikanti a zpěváci všech věkových kategorií z Litovle a okolí, kteří se snaží o autentické podání lidové hudby typické pro tento kraj.


Folklorní soubor Hanačka, Litovel

hanacka litovel (Hanácký folklorní spolek)

www.hanacka-litovel.cz / Facebook

Hanácký folklorní soubor písní a tanců Hanačka pracuje v Litovli od roku 1981 a snaží se, aby krása hanáckých krojů, písní a tanců neupadla v zapomnění. Tančí, zpívá a hraje v něm zhruba 30 členů – dospělých i dětí.


Hanáčci, Litovel

hanacci (Hanácký folklorní spolek)

www.hanacka-litovel.cz/detsky-soubor-hanacci.html

Dětský soubor Hanáčci byl založen v roce 2000. Po provedení náboru dětí byl po letních prázdninách zahájen vlastní nácvik. V souboru se prvním tanečním krůčkům učí asi 10 dětí. Účinkují na kulturních akcích v Litovli a okolí, zúčastnily se také přehlídek dětských folklorních souborů.


Hanácký soubor písní a tanců Hanák, Troubky nad Bečvou

hanak troubky (Hanácký folklorní spolek)

www.hanaktroubky.webnode.cz

Díky kontaktu s vynikajícími choreografy a čerpáním z bohatých hudebních tradic Hané se Hanák Troubky snaží udržovat na vysoké taneční i umělecké úrovni. V současné době máme velmi bohatý repertoár, jež scénicky zpracovává celé bloky zvyků z Hané, ale i jednotlivé tance a písně, které nechceme nechat zapadnout.


Hanáček, Troubky nad Bečvou

www.hanacka-litovel.cz/detsky-soubor-hanacci.html

Hanáček má od začátku školního roku 2015 dvě taneční složky. Pro nejmladší děti je to Hanáček – přípravka. Náplň přípravky je přizpůsobena věku dětí a také momentálnímu naladění taneční drobotiny. V průběhu zkoušky vystřídáme několik činností. Od pohybových her přes rytmizaci říkadel, čtení pohádek, zpívání písniček, …


Harmonie, Vracov

harmonie vracov2 (Hanácký folklorní spolek)

www.harmonievracov.cz

Členy souboru jsou lidé, kteří rádi zpívají, rádi se setkávají při nácviku a veřejné vystoupení je pro ně „třešnička na dortu“. Soubor zpočátku působil jako čistě ženský, později získal i mužské hlasy, nyní má víceméně stabilní základnu.


Hanácký taneční soubor Hatě, Tovačov

hate tovacov (Hanácký folklorní spolek)

Webová stránka / Facebook

Hanácký spolek „ Hatě Tovačov je organizace zabývající se udržováním lidových tradic oblastí Hané. Sdružuje mladé lidi, kteří se učí lidové písně a tance a poté s radostí předvádějí ostatním lidem krásu hanáckého folkloru. Ta se projevuje nejen tanci a písněmi, ale také bohatě zdobenými lidovými kroji.


Hulíňané, Hulín

hulinane (Hanácký folklorní spolek)

www.hulinane.czFacebook

Od založení dechové Hulíňané uplynulo již více než 20 let. Za dobu našeho působení jsme získali v regionálních i mezinárodních soutěžích mnoho ocenění a vypracovali se mezi jednu z předních dechových hudeb. Důkazem je i vítězství na Mistrovství Evropy dechových hudeb ve střední třídě v roce 2009.


Národopisný soubor Cholinka, Cholina

cholinka (Hanácký folklorní spolek)

www.cholinka.cz

Národopisný soubor Cholinka z Choliny se věnuje znovuoživení hanáckých tradic, písní a tanců. Soubor vznikl z iniciativy cholinských dětí a jejich rodičů v roce 1986. Ti oslovili paní Helenu Krškovou, která se stala první vedoucí a choreografkou souboru.
Soubor vznikl původně jako dětský, ale postupně se stejně jako jeho členové protancoval k dospělosti.


Jabloňka, Martinice

www.folklorni-soubor-jablonka.webnode.cz/

Jsme Hanácký folklorní soubor, který vznikl v roce 2012. Máme dvě „umělecké“ vedoucí – paní Petru Zrníkovou a paní Ilonu Brázdilovou. Soubor navštěvují děti od 5 do 15ti let. Vystupujeme společně na různých folklorních i nefolklorních akcích v okolních obcích a městech. Na Dožínkách, hodech, kácení máje a různých slavnostech.


Ječmínek, Mysločovice

jecminek (Hanácký folklorní spolek)

http://www.dfsjecminek.cz

DFS Ječmínek zpracovává oblast Jihovýchodní Hané a jeho náplní je zejména udržování a obnova tradic a zvyklostí v Mysločovicích. V repertoáru najdete dětské a dívčí tance, říkadla, písničky oblasti Hané,… Mezi oblíbená pásma patří: Jabkové, Řemesla v dědině, Na louce, Husopasky, Močidla a další.


Hanácký soubor písní a tanců Klas, Kralice na Hané

klas kralice2 (Hanácký folklorní spolek)

www.klaskralice.cz / Facebook

HSPT Klas Kralice na Hané, společně s Hanáckou muzikou Klas a dětskými složkami Klásek a Kláseček, je soubor prezentující tradice a zvyky Hané. Soubor vznikl koncem roku 1971 a zabývá se tanečním a písňovým projevem Hanáků, který se nápadně liší od ostatních moravských kmenů.


Klásek, Kláseček, Kralice na Hané

www.klaskralice.cz / Facebook


Hanácké Prosének, Prosenice

www.prosenek.prosenice.cz


Folklorní soubor Lipina, Vracov

fs lipina (Hanácký folklorní spolek)

www.fslipina.webnode.cz / Facebook

Lipina, folklorní soubor působící ve Vracově již od roku 1980, nese svůj název podle jedné starodávné části Vracova. Lipinu tvoří taneční složka, cimbálová muzika a sólisté. Celý kolektiv systematicky studuje hudbu, písně, tance, lidové zvyky své rodné oblasti, slováckého Dolňácka, především Osvětimanska a Kyjovska. Ve svém repertoáru má však také známé a oblíbené písně a tance z blízkých slovenských Kopanic.


Národopisný soubor Mánes, Prostějov

manes (Hanácký folklorní spolek)

www.manes-prostejov.cz / Facebook

Mánes je amatérským souborem, který v tvorbě svého programu vychází z původních tradic lidového umění svého regionu.
Soubor tvoří většinou mladí lidé, které spojuje zájem o hanácký folklor. Setkávají se zde příslušníci nejrůznějších profesí. Avšak svým upřímným zájmem, pracovní intenzitou a počtem hodin strávených nácvikem, vytvářejí téměř novou profesi člena souboru Mánes.


Malý Mánes, Prostějov

maly manes (Hanácký folklorní spolek)

www.manes-prostejov.cz / Facebook

Významnou část souboru Mánes tvoří jeho dětská sekce tvořená především dětmi dospělých tanečníků. Původní záměr, který v roce 1977 vedl k založení dětského souboru, vytvořil „předsíň“ souboru, byl záhy překonán. Pravidelná a cílevědomá činnost se stala základem k vytvoření řady pozoruhodných programových čísel, které byly oceněny i v soutěžích. Dětský soubor se tak stal rovnocenným partnerem svých dospělých „kolegů“ v mnoha vystoupeních.


Dechová hudba Moravská Veselka, Sušice u Přerova

moravska veselka (Hanácký folklorní spolek)

www.moravskaveselka.czFacebook

Dechová hudba Moravská Veselka má své sídlo v Sušicích u Přerova. V kraji na rozhraní Hané a Záhoří tam, kde se širé lány začínají zvedat k vrcholkům Hostýnských hor. Právě Moravská Veselka se snaží při svých vystoupeních tyto neopakovatelné chvíle zprostředkovat. Můžete se s ní setkat při rozmanitých příležitostech, které Vám náš kulturně bohatý kraj může jen nabídnout.


Hanácký národopisný soubor Olešnica, Doloplazy

olesnica (Hanácký folklorní spolek)

www.olesnica.cz

Hanácký národopisný soubor Olešnica je spolek, který se věnuje uchovávání lidových zvyků, písní, tanců a krojů na Hané. Hanácké zvyky a tradice prezentuje na mnoha tuzemských a zahraničních folklórních festivalech a akcích.


Malá Olešnica, Doloplazy

www.olesnica.cz


Maleníček, Lipník nad Bečvou

mal (Hanácký folklorní spolek)

Webové stránky

Lipenský dětský soubor Maleníček reprezentuje své město na řadě foklorních festivalů a na mnoha vystoupeních v okolních dědinách Moravské brány. Nejvíce vystupují v samotném Lipníku nad Bečvou, kde předvádějí tradice a zvyky v jednotlivých ročních obdobích. Nově pracuje také přípravka Maleníčku pro děti od 4 let.


Trávníček, Přerov

travnicek2 (Hanácký folklorní spolek)

www.travnicek-prerov.webnode.cz

Dětský folklorní soubor Trávníček pracuje při ZŠ Trávník Přerov od roku 2005. Cílem souboru je připomenout, interpretovat a přispět svou měrou k zachování kulturních tradic našeho města a regionu Haná. Vždyť nemálo z žáků ZŠ o folklórních tradicích našeho regionu téměř nic nevědělo.


Olšina, Orlová

olsina2 (Hanácký folklorní spolek)

www.olsina.websnadno.cz Facebook

Národopisný soubor Olšina začal pracovat v listopadu r. 1987. Jeho členskou základnu tvoří asi 30 členů ve věku 15 – 50 let.Ve svém repertoáru zpracovává tance, písně a zvyky celého Těšínského Slezska, především však Orlovska. Nezapomíná také na svérázný havířský folklor. Za 15 let svého působení předvedl staré lidové tradice po celé České republice.


Národopisný soubor Pantla, Náklo – Příkazy

pantla (Hanácký folklorní spolek)

www.pantla.czFacebook

Národopisný soubor Pantla má své sídlo v Prostějově, protože to ukládá zákon, i když vlastní místo působení je v Nákle a v Příkazích. Ale naše členská základna je z docela širokého okolí, tj. Mezice, Náklo, Příkazy, Skrbeň i Prostějov. Zabýváme se folklórem regionu Haná, se zaměřením na Litovelsko.


Národopisný soubor Pantlék, Němčice nad Hanou

pantlek (Hanácký folklorní spolek)

www.pantlek.7x.czFacebook

Folklorní soubor Pantlék z Němčic nad Hanou působí od roku 1991. Jeho členskou základnu tvoří tanečníci z Němčic nad Hanou, Nezamyslic, Chropyně, Bouzova. Kroje, které oblékáme jsou ve většině případů ještě dědictvím po našich babičkách a dědečcích. Název dostal podle svatebního čepce hanácké nevěsty, zdobené zrcátky,perličkami a pentlemi.


Hanácký mužský sbor Rovina, Olomouc

rovina (Hanácký folklorní spolek)

www.rovina-olomouc.czFacebook

Rovina z Olomouce od roku 2004 prezentuje sílu mužského lidového sborového zpívání, které dosud nemá v regionu Hané obdoby. Spolu s vlastní malou hudeckou muzikou, příp. s dalšími amatérskými i profesionálními soubory, Rovina natáčí a vystupuje po celé České republice i v zahraničí, vydala dvě CD hanáckých písní, pravidelně se účastní živých pořadů a natáčení pro Český rozhlas, Rádio Proglas nebo Televizi Noe. Ve svém repertoáru má kromě písní vojenských, milostných a pracovních také programy „Je tam pěkná hospoda“, „Hanácké advent“ nebo „Písně poutní, mariánské a nábožné“.


Hanácký folklorní soubor Trnka, Vyškov

trnka vyskov (Hanácký folklorní spolek)

www.trnka.webzdarma.cz

Národopisný soubor písní a tanců Trnka při Vysoké vojenské škole pozemního vojska (VVŠ PV) ve Vyškově vznikl v roce 1975. Obnovuje a dále rozvíjí poklady tradičního lidového umění Hané a zvláště pak Vyškovska. Dnes tančí, zpívají a hrají v souboru mimo posluchačů VVŠ PV děvčata a chlapci z Vyškova a okolí. Počet členů se pohybuje mezi 30-40.


Klebetníček, Vyškov

klebetnicek (Hanácký folklorní spolek)

www.klebetnicek.cz/

Dětský folklorní hanácký soubor Klebetníček byl založen v roce 1970 ve Vyškově a jeho zřizovatelem je Městské kulturní středisko Vyškov. Klebetník je taška k ženskému hanáckému kroji a protože jsme malý soubor, říkáme si Klebetníček.
Našimi členy jsou děti od tří do patnácti let, kterých bývá kolem třiceti. Průměrný věk je deset let. Členy souboru jsou děti z Vyškova a blízkého okolí.


Národopisný soubor Týnečáci, Velký Týnec

tynecaci2 (Hanácký folklorní spolek)

www.tynecaci.cz

Národopisný soubor Týnečáci vznikl v r. 1986 ve Velkém Týnci, ležícím v těsné blízkosti starobylé Olomouce, bohaté na kulturní a historické památky. Svou činnost soubor zaměřuje na hanácko-čuhácký region. Ve svém velmi rozsáhlém programu ukazuje, čím náš lid v minulosti v srdci Moravy žil: krásu hanáckých krojů, jeho písně, tance, zvyky i zvláštnosti mluvené čuháčtiny.


Cimbálová muzika Záletníci, Velká Bystřice

zaletnici (Hanácký folklorní spolek)

www.cmzaletnici.cz / Facebook

Hrajeme převážně písně z Moravy, rádi si však odskočíme i na Slovensko. Jelikož má CM kořeny ve Velké Bystřici, značnou část repertoáru tvoří naše dva domácí regiony, Haná a Záhoří. Rádi Vás naším vystoupením potěšíme na oslavách, svatbách, svatebních obřadech, firemních akcích, rautech a pódiových vystoupeních.