Barion Pixel

O tradiční lidové kultuře na Hané – XVI. odborná konference

Muzeum Kroměřížska, Hanácký folklorní spolek, Olomoucký kraj a Zlínský kraj Vás zvou na

XVI. odbornou konferenci O TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTUŘE NA HANÉ

pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše a 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Ivo Slavotínka

Datum konání: 4. 11. 2021

Místo konání: Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž

OBSAH KONFERENCE A TÉMATA PŘÍSPĚVKŮ

Tradiční lidová kultura jako součást kulturního dědictví je neustále se vyvíjejícím a živým systémem. Poukazuje na kulturní rozmanitosti, hmotné a duchovní bohatství regionu a je základem naší identity. Odborná konference si klade za cíl formou referátů a následné odborné diskuze připomínat kulturní hodnoty a tradice v největším moravském národopisném regionu (včetně Horní Hané, Malé Hané, Drahanska, Záhoří a Vyškovska). Pravidelné setkání odborníků a  zájemců o hanácký region se zaměří na všechny oblasti materiální a nemateriální tradiční lidové kultury,  tj. na lidový dům, formu zaměstnání a  obživy, lidový oděv, lidové zvyky a obyčeje, folklor, lidový tanec a píseň, folklorismus, nářečí atd.

KONFERENČNÍ POPLATEK

Pro posluchače 200 Kč, pro členy Hanáckého folklorního spolku 150 Kč, pro přednášející zdarma. Poplatek bude hrazen při prezenci. V  ceně poplatku je zahrnuto občerstvení během konference, propagační materiály a jeden výtisk sborníku z konference (bude účastníkům zaslán zhruba šest měsíců po skončení konference).

Formuláře přihlášek:

přihláška pro přednášející
přihláška pro posluchače

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE

• do 4. 10. 2021 (přednášející)
• do 29. 10. 2021 (posluchači)

• elektronicky na e-mail: hnilicova@muzeum-km.cz
• nebo poštou na adresu: Muzeum Kroměřížska, Mgr. Markéta Hnilicová, Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž

Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout z časových důvodů některé příspěvky, případně vyřadit ty, které nebudou korespondovat s tématem konference. Přednášející budou do 15. 10. 2021 informováni o  přijetí příspěvku a budou jim doručeny další informace k organizaci a průběhu konference. Ostatní účastnící (posluchači) obdrží organizační pokyny, včetně programu konference, nejpozději dva týdny před zahájením konference.

V případě vydání vládního nařízení z důvodu špatné epidemické situace proběhne konference online.

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Markéta Hnilicová
tel. 734 396 187
hnilicova@muzeum-km.cz

Konání konference finančně podpořil Olomoucký kraj.