Barion Pixel

Podpořte nás

Hanácký folklorní spolek je regionální asociací, která sdružuje téměř třicítku národopisných souborů, lidových muzik a dechových hudeb. Pořádáme také Setkání Hanáků, Velký krojový bál nebo regionální přehlídku Zpěváček a především – propagujeme hanácký folklor.

Během naší více než dvacetileté činnosti jsme poznali mnoho skvělých lidí, kteří se podílejí na udržení písňových, tanečních, krojových, ale i řemeslných tradic nejen na Hané a dělají to dobrovolně, pro svou radost, z nadšení či přesvědčení. Jen naše snažení, nápady a zápal však nestačí. Neobejdeme se bez dárců a partnerů s dobrou vůlí nebo porozuměním pro to, na čem společně pracujeme.

Pokud Vás naše činnost zaujala, budeme rádi, pokud zvážíte svou podporu hanáckému folkloru.

1) Pomozte nám svými službami nebo materiálem

2) Jednorázový finanční příspěvek

Hanácký folklorní spolek můžete podpořit darem libovolné částky na účet č. 153211765/0300 s variabilním symbolem 999.

Odpočet z daní
Hodnotu daru převedeného na náš účet si mohou dle zákona o daních z příjmů odečíst od základu daně fyzické i právnické osoby. Pokud se rozhodnete věnovat nám finanční dar, můžete hodnotu daru prokázat v potvrzení, které Vám rádi vystavíme. Stačí vyplnit potvrzení o daru, které naleznete v příloze, a zaslat ho ing. Haně Pospíšilíkové, předsedkyni Hanáckého folklorního spolku.

Fyzická osoba
si může od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 % ze základu daně, nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 15 % ze základu daně (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Právnická osoba
si od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, může odečíst hodnotu darů, pokud tato hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Prostřednictvím GIVT.cz – nakupujte online na některém z více než 1.000 e-shopů a podpořte nás… Nebo si nainstalujte rozšíření pro Google Chrome nebo Firefox (odkaz zde)