Barion Pixel

Knihovna literatury o lidové kultuře (nejen na Hané)

Knihovnička regionální literatury o lidové kultuře (nejen na Hané) vznikla díky vstřícnosti obce Majetín pod křídly obecní knihovny v Majetín. Nachází se v přízemí budovy Komunitního centra v Majetíně, na ulici Náves 436.

Knihovna je pro veřejnost přístupná v níže uvedenou provozní dobu:

Pondělí: 15.00 – 17.30 hodin
Středa: 15.00 – 17.30 hodin
Čtenářský poplatek je 70 Kč / rok, děti a důchodci 50 Kč / rok.

Provoz knihovny zajišťuje knihovnice paní Marie Hanáková, tel: 723 074 173. E-mailovou korespondenci pro knihovnu je možno zasílat na adresu: knihovna@majetin.cz

Díky darům od členů a příznivců Hanáckého folklorního spolku je v knihovně k dispozici pro absenční výpůjčky zhruba 60 titulů. Nabídku publikací plánujeme nadále rozšiřovat. Aktuální seznam titulů dostupných k zapůjčení uvádíme zde:

 • Václav Frolec, Antonín Pavelčík, Metoděj Zemek a kol.
  Jízda králů
  1990
 • Martin Ševela
  U žůdra
 • Pro bohatost a krásu života
  1980
 • Marta Mannová
  Výšivka
  1976
 • Alžběta Lichnerová
  Čaro výšivky
  1976
 • Hanácký rok 2019 – ročenka
 • Mátlová – Uhrová Ludmila
  Lidové tance a taneční hry z Hané, I. Ze života lidu na Hané
  OKS Prostějov 1979
 • Lidová kultura na Hané, Sborník z XVI. Odborné konference o Hané
  Hanfos 2022
 • Bimková Milada
  Písně a tance ze Slavkovska
  OKS Vyškov ? 1983
 • Jelínková Zdenka
  Záleské tance, I. Tance točivé
  KKS Ostrava 1980
 • Jelínková Zdenka
  Kúlaná
  Ústav pro kulturně výchovnou činnost Praha 1978
 • Vycpálek Josef
  České tance
  Ústřední kulturní dům železničářů Praha 1978
 • Vlárská Jitka, Kopelent Marek
  Já mám koně
  Ústav pro kulturně výchovnou činnost Praha 1985
 • Drdácký František
  Lidové tance – české lidové tance a taneční pásma v úpravě pro tělovýchovné hnutí, školy a ZUČ
  Olympia Praha 1983
 • PhDr. Langhammerová Jiřina
  České vánoce
  Národní muzeum v Praze 1988
 • Černíčková Kateřina
  Třicet let folklorního festivalu Pardubice – Hradec Králové 1992 – 2022
  ARTAMA Praha 2022
 • Kolektiv autorů (řídí Václav Frolec)
  Lidová kultura a současnost Svazek 3 – Lidové umění a dnešek
  BLOK, Brno 1977
 • Kolektiv autorů (řídí Václav Frolec)
  Lidová kultura a současnost Svazek 4 – Současná vesnice
  BLOK, Brno 1978
 • Kolektiv autorů (řídí Václav Frolec)
  Lidová kultura a současnost Svazek 6 – Dítě a tradice lidové kultury
  BLOK, Brno 1980
 • Kolektiv autorů (řídí Václav Frolec)
  Lidová kultura a současnost Svazek 7 – Lidová stavební kultura
  BLOK, Brno 1981
 • Kolektiv autorů (řídí Václav Frolec)
  Lidová kultura a současnost Svazek 9 – Svatební obřad
  BLOK, Brno 1983
 • Kolektiv autorů (řídí Václav Frolec)
  Lidová kultura a současnost Svazek 10 – Čas života
  BLOK, Brno 1985
 • Leščák Milan, Sirovátka Oldřich
  Folklór a folkloristika – o lidové slovesnosti
  Smena Bratislava 1982
 • Šourek Karel
  Lidové umění v Čechách a na Moravě
  Umělecká beseda v Praze
 • Pospěch Pavel, Hýbl František
  Lidové umění na Hané – dodatky ke knize a spolupracovníkům
  Muzeum Komenského v Přerově
 • Zbyněk Žůrek
  Hanácká svajba – doprovodná publikace k DVD
  Hanácké folklorní sdružení 2015
 • Zbyněk Žůrek
  Hanácké svatební koláč
  FOLKLORUM z.s. 2017
 • Frolec Václav a kolektiv
  Vánoce v české kultuře
  Vyšehrad, Praha 1989 (druhé vydání)
 • Zíbrt Čeněk
  Veselé chvíle v životě lidu českého (fotokopie)
  Vyšehrad, Praha 1950
 • Cenklová Věra, Ph.D.
  Velikonoční slavnosti na Hané
  Olomoucký kraj 2020
 • Žůrek Zbyněk
  Osobnosti lidové kultury na Hané J. R. Bečák (+ DVD)
  FOLKLORUM 2015
 • Žůrek Zbyněk
  Osobnosti lidové kultury na Hané Božena Langová (+ DVD)
  FOLKLORUM 2016
 • Žůrek Zbyněk
  Osobnosti lidové kultury na Hané Jan Poláček
  FOLKLORUM 2018
 • Žůrek Zbyněk
  Osobnosti lidové kultury na Hané Jan Zbořil
  FOLKLORUM 2020
 • Žůrek Zbyněk
  Hanácké šátek
  FOLKLORUM 2020
 • Plocek Jiří
  Sušilovské zrcadlo – Nové cesty starých písní
  FOLKLORUM a GNOSIS BRNO, 2005
 • Kolektiv autorů
  Kinemaklub Litovel – výročí 25, 30 a 40 let klubu amatérských filmařů
  ROH Tesla Litovel
 • Plocek Jiří
  Světem lidové hudby a world music – Hudba středovýchodní Evropy
  TORST Praha 2003
 • Janoška Martin
  Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
  Libri, Praha 2003
 • Plicka Karel
  Český zpěvník 1
  SNKLHU Praha 1956
 • Melicherčík Andrej
  Písně moje, písně …
  ODEON Praha 1968
 • Ulrych Petr, Plocek Jiří
  Písně 1964 –1999 Hana a Petr Ulrychovi
  GNOSIS BRNO 1999
 • Popelka Pavel
  Cestopisy, místopisy, povahopisy
  Tomáš Ježek Velehrad 2003
 • Galuška Zdeněk
  Slovácko sa nesúdí
  Mladá fronta Praha 1972
 • Salavová Danuše, Urgeová Hana
  Týnečáci – sborník souboru
  Národopisný soubor Týnečáci
 • Slezáčková Eliška
  Klas slaví padesát
  Hanácký soubor písní a tanců Klas z. s.
 • 5. setkání Hanáků – ročenka 2010 – 2014 + CD s nahrávkami písní
  Hanácké folklorní sdružení 2014
 • Redakční rada
  HANÁ Střední Morava a Hostýnsko
  m-ARK Olomouc, 2021
 • Redakční rada
  Národopisná revue 1/99
  Ústav lidové kultury, Strážnice
 • Pospěch Pavel, Vaca Boleslav
  Příkazy – čtení o hanácké vesnici
  Obec Příkazy, 2000
 • Pospěch Pavel
  Příkazy – hanácká vesnice
  Obec Příkazy
 • Millá Bronislava, Hnilicová Markéta
  HANÁCKÝ LIDOVÝ ODĚV
  Hanácký folklorní spolek 2021
 • Kolektiv autorů
  Lidová kultura na Hané Sborník z XV. konference o Hané
  Hanácký folklorní spolek 2020
 • Kolektiv autorů
  Lidová kultura na Hané Sborník z XVI. konference o Hané
  Hanácký folklorní spolek 2022
 • Kolektiv autorů
  Hanácká svajba DVD
  Hanácký folklorní spolek, 2014
 • Kolektiv
  Dež sem já šil na Svaté Kopeček CD Hanácký mužský sbor Rovina
  Hanácký mužský sbor Rovina z.s., 2017