Barion Pixel

Pro zájemce o členství

Hanácký folklorní spolek ve prospěch svých členů:

 • vyjednává a administruje smlouvy s Ochranným svazem autorským
 • odborně garantuje a spolupořádá festivaly
 • organizuje soutěžní přehlídky folklorních souborů i muzik
 • pořádá konference, semináře, workshopy a další vzdělávací akce
 • propaguje činnost členských souborů (tradiční média, Facebook, eventové aktivity, tiskoviny) i nad rámec území Olomouckého kraje
 • propojuje soubory v projektech celokrajského významu
 • koordinuje využití zahraničních folklorních souborů na festivalech v ČR a zajišťuje vystoupení souborů z Hané v zahraničí
 • prezentuje tradiční kroje, tance a hudbu z Hané na národní úrovni
 • pořádá veřejností oblíbené akce, folklorní festivaly a přehlídky (Setkání Hanáků, Pouť Hanáků)
 • připravuje audiovizuální pořady a jevištní programy (DVD Hanácká svajba, CD Plke na nedělo, Haná úrodná a neznámá pro MFF Strážnice, pořady k výročí osobností)
 • iniciuje vznik a vydává tištěné publikace (sborníky z konferencí o Hané, kniha Lidový oděv na Hané atd.)
 • sestavuje atraktivní národopisné pořady (Masopust, Velikonoce, Hody, Dožatá, Advent, Svajba)
 • organizuje dětské přehlídky ve zpěvu lidových písní O hanáckyho kohóta (Zpěváček) a je národním garantem pro oblast Hané
 • organizuje přehlídky dětských folklorních souborů a je národním garantem pro oblast Hané
 • vytváří živou komunitní síť kontaktů mezi národopisnými soubory, muzikami, sbory, pedagogy (hudba, zpěv, tanec, choreografie, kroje), ale také lidovými výrobci a řemeslníky, muzei, skanzeny a dalšími institucemi

Člen spolku má právo:

 • užívat výhod člena spolku,
 • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
 • podílet se na činnosti spolku.

Členství ve spolku:

 • je dobrovolné,
 • není omezeno věkem,
 • vzniká dnem, kdy Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky,
 • zakládá členům povinnost dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku a platit řádně členské příspěvky.

Členské příspěvky:

Členský příspěvek činí 100 Kč/rok za dospělého jednotlivce nebo dospělého člena souboru/muziky.

Členský příspěvek činí 50 Kč/rok za každého člena souboru/muziky, který v daném roce nedosáhl 15 let věku.