Barion Pixel

O hanáckyho kohóta 2017

Jednotné propozice postupových přehlídek dětí ve zpěvu lidových písní na Hané

 

Cílem všech místních, regionálních a nadregionálních přehlídek a soutěží je podpora přirozené zpěvnosti mezi dětmi a mládeží ve vztahu k lidové písni, posílení jejich vlastní vědomé regionální příslušnosti a umožnění společného vystoupení dětí z různých koutů Hané.

Morava je a vždycky byla – ve vztahu k lidové písni – historicky velmi zpěvným regionem. Zpěvnosti ovšem ubývá. Nezpívá se doma, udržení a rozvíjení dětské zpěvnosti není zařazeno ani do školních osnov.

Jednou z nemnoha možností ukázat a podpořit dětské zpívání jsou soutěže či přehlídky. V mnoha dětech dokáží (kolikrát nečekaně) vzbudit trvalý zájem o lidovou píseň, díky nim je možno rozpoznat či podpořit dětský pěvecký talent…

Vlastimil Ondra
učitel, muzikant, vedoucí souborů Nivnička, Kuřátko a Boršičané,
autor projektů Folklorní akademie a Siločáry duše dítěte

 

Obecné informace

 • Přehlídka v sólovém zpěvu lidových písní z Hané je určena pěvecky nadaným dětem s dobrou výslovností a intonací ve věku do 15 let včetně. Rozhodující je věk účastníka dosažený k 31. 12. 2017.
 • Účastník se představí nejlépe v lidovém kroji a zásadně s písněmi z Hané, Malé Hané nebo Lipenského/Hostýnského Záhoří).
  U dětí žijících ve větších městských aglomerací (např. Olomouc) může být u jedné písně zohledněna příslušnost k regionu, jehož materiál zpracovává soubor, který dítě navštěvuje.
 • Každý účastník se představí dvěma lidovými písněmi zpívanými a capella (bez hudebního doprovodu). Dětem do 10 let doporučujeme zpívat obě písně rytmické, u zpěváků ve věku 10–15 let by jedna píseň měla být volného, rubatového charakteru a druhá spíše rytmická. Písně musí být bez vlivu novodobých hudebních žánrů, včetně dechové hudby. V případě postupu do zemského (moravsko-slezského) kola zůstane volnější píseň bez doprovodu, při druhé bude účastníka instrumentálně doprovázet cimbálová muzika BROLN.
 • Délka písně není limitována počtem slok, obvykle stačí o 2-3 sloky. Pořadatelé věří ve zdravý úsudek všech, kteří dětem s přípravou na přehlídku budou pomáhat. Není povoleno zpívat blok sestavený z více písní.
 • Zpěváčci se zúčastní soutěže na vlastní náklady.
 • Před samotným zpíváním doporučujeme dětem udávat jeden základní tón nebo souzvuk.
 • Výkony soutěžících posoudí odborná porota, a to podle následujících kritérií:
  • obecná hudební kvalita výkonu (intonace, rytmus, frázování, dynamika, výslovnost textu)
  • obecná pěvecká kvalita výkonu (výběr tóniny, práce s hlasovým rozsahem a témbrem)
  • regionální a stylová čistota výkonu (výběr písně a stylové zvládnutí jejího charakteru, správná výslovnost příslušného nářečí, přiměřená volba písně k věku interpreta)
  • celkový hudební projev a emocionální náboj výkonu

 

 

Místní přehlídky

 • Základní (místní) kola postupové přehlídky proběhnou:
  • v Olomouci ve středu 29. 3. 2017 na ZUŠ Iši Krejčího, Na Vozovce 32
   přihlášky zasílejte do 24. 3. 2017 na adresu info@hanfos.cz nebo Hanácký folklorní spolek, Lužická 12, 796 01 Prostějov
  • v Šumperku ve středu 29. 3. 2017 na SVČ Doris, Komenského 9
   přihlášky zasílejte do ??????? na adresu souteze@doris.cz nebo SVČ Doris, Komenského 9, 787 01 Šumperk
  • v Kroměříži dne 29. 3. 2017
   přihlášky zasílejte na adresu XXXXXXXX nejpozději do XXXXXXXXX
  • v Kojetíně dne XXXXXXXXX
   přihlášky zasílejte na adresu XXXXXXXX nejpozději do XXXXXXXXX
  • v Prostějově dne 7. 12. 2016
 • Do přihlášky uvádějte: jméno účastníka, datum narození, úplnou adresu bydliště a PSČ, telefon účastníka, reprezentovaný region, jméno a kontakt osoby, která účastníka na přehlídku připravuje
 • Na základě hodnocení výkonů vybere porota místního kola max. 10 zpěváčků bez ohledu na jednotlivé věkové kategorie a bez určení pořadí. Ti postoupí do regionálního kola v Prostějově. Přihlášky do regionálního kola zajistí všem postupujícím pořadatel místní přehlídky.

 

 Regionální přehlídka

 • Regionální (krajská) přehlídka O hanáckyho kohóta proběhne 11. 4. 2017 v klubu Duha v Prostějově (Školní 4, 1. poschodí). Pořadatelem regionálního kola je DUHA Klub Prostějov. Odborným garantem pro postup do moravsko-slezského semifinále přehlídky Zpěváček – Děti a píseň je Hanácký folklorní spolek.
  • Regionální přehlídka se dělí do těchto věkových kategorií
   • děti 3–5 let
   • děti 6–7 let
   • děti 8–9 let
   • děti 10–11 let
   • děti 12 –15 let včetně
    (Rozhodující je věk účastníka dosažený k 31. 12. 2017).
  • V individuálních případech může garant regionální přehlídky udělit výjimku a povolit účast v krajském kole také zájemci, který neprošel žádným z místních kol. O výjimku je nutné požádat nejpozději do 4. 4. 2017 na info@hanfos.cz.
  • Na základě hodnocení výkonů vybere porota krajského kola 2 účastníky bez určení pořadí, které region Haná (prostřednictvím garanta) vyšle do moravsko-slezského kola přehlídky Zpěváček – Děti a píseň. Porota také určí 1 náhradníka.
  • Účastníci ve věku od 10 do 15 let si přinesou notové zápisy svých písní v tóninách, ve kterých je zpívají – je to nutné pro postup a zhotovení instrumentálních úprav do moravsko-slezského kola.
   Účastníci kategorie do 10 let do dalších kol nepostupují, proto notové zápisy nepotřebují.

 

Zemská a celostátní přehlídka

 • Moravsko-slezská přehlídka Zpěváček – Děti a píseň proběhne 14. 5. 2017 ve Valašském Meziříčí.
 • Celostátní přehlídka Zpěváček – Děti a píseň proběhne 17. 6. 2017 v Kyjově.

 

Workshop před krajskou přehlídkou

Nově připravujeme setkání zpěváčků i dospělých podporovatelů dětského zpívání ještě před krajským kolem – v úterý 4. 4. 2017 v Olomouci. Podle zájmu upravíme program tak, aby byl co nejpřínosnější všem, kteří chtějí hanáckou lidovou písničku zpívat. Dejte nám vědět své náměty na program workshopu na zurek@hanfos.cz

 

Těšíme se na všechny zpěváčky!

 

Honza Žůrek, tel. 736 671 583, zurek@hanfos.cz

člen rady Hanáckého folklorního spolku
a odborný garant postupové přehlídky v regionu Haná

 


 

PŘIHLÁŠKA DO ZÁKLADNÍHO KOLA PŘEHLÍDKY „O HANÁCKYHO KOHÓTA 2017“

 

jméno a příjmení účastníka:………………………………………………………………………………………………..

datum narození účastníka:………………………………………………………………………………………………….

kontaktní adresa, PSČ:…………………………………………………………………………………………………….

telefon účastníka: …………………………………………..  telefon rodičů: …………………………………………..

e-mail účastníka: …………………………………………….  e-mail rodičů: …………………………………………..

škola (MŠ / ZŠ / ZUŠ / SŠ): …………………………………………………………………………………………….

Přihlašuji výše uvedeného účastníka a souhlasím s propozicemi přehlídky O hanáckyho kohóta 2017, jak jsou uvedeny na www.hanfos.cz/ .

………………………………………………..

podpis zákonného zástupce