Barion Pixel

Prameny lidových písní z Hané

Prameny lidových písní z Hané
a další zdroje informací o hanáckém národopisu

aktualizace 8. 4. 2017, sestavil Honza Žůrek, honza@zurek.cz

 • Adventní pěsničky z Moravy a Slezska (ed. Jan Trojan), Editio ViVo SPA

 • BARTOŠ František, JANÁČEK Leoš: Národní písně moravské, Praha 1899, 1901 http://www.nulk.cz/ek-obsah/pisne/

 • BARTOŠ František: Národní písně moravské v nově nasbírané, Brno 1889 http://www.nulk.cz/ek-obsah/pisne/

 • BARTOŠ František: Nové národní písně moravské, Brno 1882
  http://www.nulk.cz/ek-obsah/pisne/

 • GEYER L., POLÁŠEK P.: Hanácky pěsničke, Přerov 1933

 • Guberniální sbírka, Strážnice 1994

 • JANÁČEK Leoš: Moravské písně milostné, Praha 1930-36

 • KLAPIL Pavel: Hanácký zpěvník 100 lidových písní, Krajské kulturní středisko, Ostrava 1988

 • KLAPIL Pavel: Čtyřicet písniček z Uničovska, OKS Olomouc 1987

 • KLAPIL Pavel, HRABALOVÁ Olga: V Zábřeze na rynku, Šumperk 1987

 • KLAPIL Pavel: V Lipniku včil jarmak bude, Olomouc 1989

 • KLAPIL Pavel: Ten bystřické mostek, Velká Bystřice 1992

 • KLAPIL Pavel: Co chtělo srdečko, Velká Bystřice 1993

 • KLAPIL Pavel: Než spadne rosa, Velká Bystřice 1994

 • KLAPIL Pavel: Blahoslava Melhuby Národní písně severní Moravy z r. 1893, Velká Bystřice 1996

 • KLAPIL Pavel: Záhorský zpěvník, Přerov, 1999

 • Moravský národní zpěvník (ed. Jan Trojan), Brno 1992

 • PLICKA Karel: Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách, Praha 44-78

 • PLICKA Karel: Český zpěvník, Praha 1956

 • POLÁČEK Jan: Lidové písně z Hané I.–III. http://www.albertknihy.cz/books.htm

 • SIROVÁTKA Oldřich: Boskovický zpěvníček, SNKL Praha 1953

 • SUŠIL František: Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými, Brno 1832, Praha http://www.nulk.cz/ek-obsah/pisne/

 • TROJAN Jan: Lidové písně z Moravy a Slezska, Praha 1995

 • VACA Josef: Hanácké písničky, Olomouc 1955

 • FS Haná Přerov: Jak se dělá láska, Přerov 2012

 • Výběr hanáckých písní ze sbírek J. Poláčka http://prostejovsky.denik.cz/tema/lidovka.html

 • Lidové umění na Hané, J. R. Bečák (Velký Týnec 1941)

 • Hanácké tance z Tovačovska, L. Mátlová – Uhrová (Státní nakladatelství KLHU 1954)

 • Lidová kultura na Hané – Sborník příspěvků z II. odborné konference o lidové kultuře na Hané (Okr. Úřad v Olomouci 1993)

 • Studie Muzea Kroměřížska 92/93 – Tradiční a lidová kultura Hané (MK v Kroměříži 1993)

 • Lidová kultura na Hané – Sborník příspěvků ze IV. odborné konference o lidové kultuře na Hané (VM a VSM v Olomouci 1996)

 • Lidový oděv a tanec na Hané – Sborník z konference o lidové kultuře na Hané (Muzeum Komenského v Přerově 1998)

 • Lidové obyčeje na Hané a jejich slovní, hudební a taneční projevy – Sborník ze VII. konference o lidové kultuře na Hané (Muzeum Vyškovska ve Vyškově 1999)

 • Lidový kroj na Hané, M. Ludvíková (Muzeum J. A. Komenského v Přerově, 2002)

 • Lidové tance a taneční hry z Hané, L. Mátlová – Uhrová, díl I. – IV. (OKS v Prostějově 1979)

 • Národopis lidu Českoslovanského – Díl I. Moravské Slovensko (Praha 1922)

 • Vlastivěda moravská – Země a lid. Svazek 10, Lidová kultura na Moravě (ÚLK ve Strážnici, MVS v Brně 2000)

 • Lidové kroje z České republiky (Dějiny odívání), J. Langhammerová (Nakladatelství Lidové noviny 2001)

 • Lidová architektura v Československu, V. Mencl (Academia Praha 1980)

 • Lidové stavby – Architektura českého venkova, J. Škabrada (ARGO Praha 1999)